HMS og Kvalitet

Ved å ha gode rutiner og ta avvik på alvor bestreber vi en kontinuerlig forbedring. Alle gjeldene lover og regler skal overholdes, vi jobber målbevisst med HMS. Våre arbeidere engasjeres og vi sørger for at alle bidrar til en god HMS kultur.

Kontinuerlig forbedring med å levere god kvalitet på en effektiv måte. Ved å hele tiden tilstrebe ny kunnskap skal vi sammen med våre kunder og leverandører skape tillit og samarbeid for å levere bedre løsninger på en forsvarlig måte. Ett godt arbeidsmiljø oppfordrer til forbedring som igjen gir arbeid av god kvalitet - som igjen skaper gode prestasjoner og verdi for våre kunder - Og leverandører

.

· Forbedringsarbeid

· Nullvisjon på skader og ulykker

· Følge relevante krav og myndigheters lover og regler

· Være en trygg arbeidsplass

· Engasjement hos den ansatte