Beregning og Analyse

"Live" testing for verifisering av analyse
"Live" testing for verifisering av analyse
Beregning av gangbane
Beregning av gangbane
Beregning av hastighet
Beregning av hastighet
Flow simulering
Flow simulering

Realkon AS har erfarne ingeniører på strukturanalyse og FEM beregning og utfører både lineære og ikke-lineære analyser, statiske så vel som dynamiske. Våre medarbeidere har sterk teoretisk kompetanse og lang praktisk erfaring fra industri og konsulentvirksomhet, med god material kunnskap og et bredt kvalitetsbevisst fagmiljø. Vi kan også laboratorietester for å verifisere belastningsforløpet «live».

Dimensjonering er et av de mest grunnleggende og viktigste delene av ingeniørvitenskapen. Ved å bruke moderne hjelpemidler, er dette arbeidet blitt forenklet vesentlig de siste årene. Forskjellige simuleringsprogrammer blir stadig bedre og mer naturtro. Dette er bare et verktøy, en må ha erfaring for å kunne bruke hjelpemidlene på riktig måte. Hva som skal være dimensjonerende og avgjørende design, kan alltid variere. Dette er ofte relatert til styrke. Overdimensjonerer man vil kostnadene bli for høye, så optimalisering kan ofte nyttig. Dimensjonerende laster vil kommer ofte ifra industristandarder og regler. Det kan for eksempel være utholdenhet i forhold til utmatting, dynamiske laster, termisk ledeevne, statiske belastninger og slag. Man kan også analysere strømninger, temperaturer og liknende. Lastene er ofte kombinerte og kan være tidkrevende å regne ut med tradisjonelle metoder.

analyse av plater
analyse av plater